Requiem van Duruflé

Inmiddels zijn wij begonnen met de repetities voor het Herdenkingsconcert op donderdag 4 mei 2017 in de Bonaventurakerk te Woerden. Net als in 2015 organiseren wij dit concert in samenwerking met de Stichting 4 en 5 mei Woerden. Wij zingen dit Requiem in de orkestuitvoering en worden daarbij begeleid door het NAtionaal Symfonisch KAmerorkest.

 

Ons Ensemble

Het Woerdens Vocaal Ensemble brengt muziek ten gehore uit verschillende stijlperioden.
Circa twintig enthousiaste zangers zingen onder de inspirerende leiding van dirigent André Vis.
Onze sleutelwoorden zijn: muzikaal voorstellingsvermogen, stembeheersing, goede koorklank, dynamiek en expressie. Om dit doel te bereiken kiezen we bewust voor ervaren zangers die hun partij zelfstandig kunnen instuderen.

Onze projecten

We werken op projectbasis. Een project bestaat uit minstens één concert plus voorbereiding. Voor bepaalde concerten kan het nodig zijn, buiten de vaste kern, extra zangers aan te zoeken.
Per project repeteren we tien à twaalf keer. Zonodig organiseren we - in een weekend - een studiedag. Een studiedag betekent voor ons vooral zingen, maar we hechten ook aan het versterken van de onderlinge band.
De repetities zijn op woensdagavond van 19:45 uur tot 22:15 uur in de kerkzaal van de Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden.

Onze muziek

Ons repertoire bestaat voor een belangrijk deel uit religieuze muziek, die zowel polyfoon als homofoon van karakter kan zijn. Projectleden krijgen de muziek ruim van tevoren en worden geacht op de eerste repetitie hun partijen te kennen. Studeren gebeurt in principe geheel a cappella. Bij een concert zal muziek uit de Barok of Romantiek veelal worden begeleid door orgel, een basso continuo of een klein orkest. Soms ook verlenen solisten hun medewerking.

Onze concerten

Jaarlijks geven wij een aantal concerten, dikwijls in de Lutherse Kerk te Woerden. Het thema van het concert wordt bepaald in overleg met onze dirigent.
Klik op Concerthistorie om te zien wat we zoal de laatste jaren hebben gedaan.

Belangstelling?

Spreekt onze werkwijze u aan en hebt u belangstelling om een keer mee te doen, neem dan contact op met Corrie van Loenhoud om een afspraak te maken voor een auditie.
Telefoon (0346) 242 263 of email info@woerdensvocaalensemble.nl.